با ایراکال می توانید از کشور امارات با ایران و سایر کشور ها تماس تلفنی داشته باشید.

برنامه موبایل ایراکال را نصب کنید و تماس تلفنی بگیرید. برای شروع کافی است ثبت نام کنید.

حساب خود را می توانید از طریق پی پال و یا پرداخت بانکی به شماره حساب ایران شارژ نمایید.