سرویس ما امکان تماس بین المللی از طریق کامپیوتر و تلفن هوشمند را با قیمت مناسب به شما می دهد .

برای استفاده از ایراکال به این موارد نیاز خواهید داشت:

  

کامپیوتر یا

تلفن هوشمند

اتصال به

اینترنت

تبلت و تلفن هوشمند

   

     

با نصب این برنامه بر روی تلفن هوشمند می توانید از طریق آن تماس بگیرید . این برنامه بر روی تلفن های هوشمند دارای سیستم iOS ،Android و یا Windows کار می کند.


Destination Rate gives you ...